Linux cloud hosting


Linux cloud hosting

Free trial linux

0

  • 100 MB dung lượng
  • 5 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • 1 tháng dùng thử
Đăng ký

Basic linux

1,000,000

  • 1 GB dung lượng
  • 40 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Advance linux

1,500,000

  • 2 GB dung lượng
  • 80 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Premium linux

2,400,000

  • 4 GB dung lượng
  • 160 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký